Zásady používání souborů cookie

CO TO JSOU SOUBORY COOKIES?

Soubory cookies jsou soubory, které webové servery odesílají do webových prohlížečů, a které jsou poté v prohlížečích uloženy. Informace jsou následně odeslány zpět na server vždy, když si prohlížeč ze serveru vyžádá některou stránku. Webový server může touto cestou rozpoznat konkrétní webové prohlížeče a sledovat je.

JAKÉ DRUHY SOUBORŮ COOKIES EXISTUJÍ?

Existují dvě základní dělení souborů cookies:

Relační (dočasné) soubory cookies
Soubory cookies platné po dobu relace (tj. po dobu otevření internetového prohlížeče) se z počítače odstraní ihned po zavření internetového prohlížeče.

Trvalé soubory cookies
Trvalé soubory cookies zůstávají uloženy v počítači (i po zavření internetového prohlížeče), a to až do jejich odstranění nebo do ukončení jejich platnosti.

JAKÝ TYP SOUBORŮ COOKIE VYUŽÍVÁME NA NAŠICH STRÁNKÁCH MY?

Nepoužíváme žádné soubory cookies. Nepoužíváme soubory cookies k perzonalizaci obsahu. Nepoužíváme soubory cookies pro analytické ani reklamní účely. Na našich stránkách se nevyskytují ani souborycookies třetích stran (jako je např. seznam, google apod.).

ZMĚNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH POUŽÍVÁNÍ SOBORŮ COOKIE

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení měnit, upravovat, přidávat, nebo odebírat části těchto Zásad používání souborů cookie. Veškeré takovéto změny budou oznámeny v souladu s platnými právními předpisy.
Více informaci ke zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů na webu chalupy Otin 358, Jindřichův Hradec.